まとめのインテリア

正月の鉛筆。

kadomatsu enpitsu

kadomatsu enpitsu

これは鉛筆です。

kadomatsu enpitsu

普通の鉛筆です。

kadomatsu enpitsu

斜めにカットしてあります。

kadomatsu enpitsu

門松っぽくなります。

kadomatsu enpitsu

おめでたい鉛筆です。